Om oss

Svenska Tvillingklubben (STK) grundades 1993 och är den största rikstäckande föreningen för tvillinggravida och tvillingföräldrar.

Svenska Tvillingklubbens logotyp.Vårt huvudsyfte

Svenska Tvillingklubbens huvudsyfte är att erbjuda  rådgivning information om tvillingar till alla som behöver veta mer och att ge stöd och råd till de familjer som väntar tvillingar och som har tvillingar.

STK har en informationsbank med forskning, avhandlingar, statistik och litteratur om tvillingar och flerbörder och har även gett ut några egna böcker om tvillingar.

Vi anordnar även förberedande kurser för blivande tvillingföräldrar så att de på ett bättre sätt kan bemöta sina och barnens behov.

Driver viktiga frågor

Vi försöker också driva och bilda opinion i viktiga frågor för familjer med tvillingar eller fler barn födda samtidigt:

  • Rätt till lika antal dagar med föräldrapenning för alla barn i Sverige – det vill säga 480 dagar per barn oavsett om de är tvillingar eller barn födda vid olika tillfällen i en familj.
  • Rätt att överlåta föräldradagar till anhöriga och närstående utöver den andra föräldern.
  • Rätt till fler timmar än 15 timmar per vecka på förskolan för äldre barn i familjer med nyfödda tvillingsyskon.
  • Rätt till stöd från samhället den första tiden med nyfödda tvillingar, trillingar, fyrlingar eller fler.

Dubbelt Upp

STK:s främsta informationskanal är Nyhetsbrevet Dubbelt Upp som alla medlemmar och prenumeranter får via mail 6 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller artiklar om tvillingforskning, statistik, intervjuer med tvillingar och tvillingföräldrar, samt tips och råd och insändare från andra tvillingföräldrar.

Svenska Tvillingklubbens verksamhet

Att få två barn samtidigt är en enorm påfrestning för familjen, socialt, praktiskt, emotionellt och ekonomiskt. Tvillingföräldrar har samma rätt som enlingföräldrar till hjälp och information.

Behovet av stöd och information till tvillingföräldrar och andra som kommer i kontakt med tvillingar har legat konstant högt under de år som Svenska Tvillingklubben funnits. Vi arbetar kurativt per telefon och får många samtal varje dag.

STK anordnar som sagt även specialkurser för blivande tvillingföräldrar om graviditet, förlossning och amning med mera för att förbereda föräldrarna så att de på ett bättre sätt kan bemöta sina och barnens behov. Genom kurserna får de blivande föräldrarna också möjlighet att träffa andra i samma situation.

STK arbetar för att öka förståelsen och utbilda omgivningen om tvillingars speciella behov. Genom närvaro på olika mässor sprids böcker och information till alla som kommer i kontakt med tvillingar under deras uppväxt.

Svenska Tvillingklubben arbetar också med informationsspridning inom och genom mödra- och barnhälsovården. Vi har sammanställt kursmaterial för personal på MVC och en informationsvideo för all personal på MVC, BB och BVC.

Stöd för tvillingfamiljer

Verksamheten baseras på information från läkare, sakkunniga, forskning och erfarenheter och fyller en funktion i samhället, speciellt som antalet tvillingfödslar ökar för varje år. Idag är var sjuttionde förlossning tvillingar.

Det är av yttersta vikt att nyblivna tvillingfamiljer får stöd i samhället och Svenska Tvillingklubben bevakar aktivt tvillingars och tvillingfamiljers intressen.

Självfinansierad organisation

Trots det omfattande informationsspridningsarbete som STK utför och den förebyggande vård som erbjuds, så får föreningen inget stöd från vare sig kommun, landsting eller någon annan instans.

STK finansieras genom medlemsavgifter, försäljning av speciellt utvalda och framtagna produkter samt försäljning av böcker. Alla inkomster går oavkortat till föreningens driftkostnader.

Den som blir medlem och handlar av Svenska Tvillingklubben bidrar alltså aktivt till den fortsatta verksamheten!