Föräldraförsäkringen

Föräldraförsäkringen och tvillingar!

Sverige är rätt land att bo i när man får barn med tanke på den mycket generösa föräldraförsäkringen som ger alla nyblivna föräldrar över ett år att vara hemma med sitt barn. Hela 480 dagar med föräldrapenning som föräldrarna får dela upp mellan sig nästan hur de vill. Ingen annanstans i världen får man vara hemma så länge med ersättning.

Men hur är det då när man får tvillingar?
Till att börja med får tvillingpappan eller den andra föräldern dubbelt så många sk ”pappadagar” direkt efter förlossningen. Alltså 20 istället för 10. Dessa 20 dagar är arbetsdagar och innebär att pappa/partner kan vara hemma i 4 veckor samtidigt med mamman.

Får man dubbel föräldraledighet då?
Ja, så borde det vara men tyvärr är reglerna inte sådana. Följande text står att läsa på Försäkringskassans hemsida, ”Vid tvillingfödsel får man ytterligare 90 dagars ersättning enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivå. För varje barn utöver det andra får man ytterligare 180 dagar med ersättning enligt sjukpenningnivån.”

Hur kan det vara så?
På Socialdepartementet säger man så här: Att man får fler barn än ett innebär inte att man behöver vara föräldraledig längre! De extra 90 dagarna är tänkta för pappa/partner så att föräldrarna kan hjälpas åt under den första tiden. Bägge föräldrarna får alltså vara hemma samtidigt när man får tvillingar. De extra 180 dagarna om man får trillingar innebär att pappa/partner kan vara hemma nästan hela första året!
(Obs! Sedan 2012 får alla föräldrar ta ut s.k. dubbeldagar innan barnet fyllt ett år. Max 30 dagar.)

Tvillingar ger sämst utdelning!
Endera ska man få ett barn i taget eller så ska man få fler än två! Att få två samtidigt ger tyvärr sämsta utdelningen vad beträffar föräldrapenningen. Ca. 390 dagars ersättning går förlorad jämfört med att få ett barn i taget. Dessa dagar som behövs så väl. Dubbel föräldraförsäkring borde vara en självklarhet. Tvillingfamiljer skulle få välja att vara föräldralediga samtidigt under ett helt år eller överlåta dagar till någon som kan hjälpa till istället för en förälder. (Inte alla föräldrar kan vara borta från arbetet ett helt år även om de gärna skulle vilja!)

Ingen hjälp att få!
Idag är det nästan omöjligt för en tvillingfamilj att få någon hjälp av kommunen. All sådan hjälp har tagits bort under 90-talet i alla besparingsreformer. För många mammor är det obeskrivligt svårt att klara två små spädbarn utan någon hjälp. Speciellt om barnen är födda förtidigt (50% av alla tvillingar) och därmed extra infektionskänsliga. Eller om de har kolik eller någon annan komplikation. Har familjen dessutom äldre barn så får många av dessa inte gå mer än 15 timmar/vecka i barnomsorgen. Ingen som inte varit med om det kan föreställa sig hur det är att ha tre små barn hemma samtidigt varav två som ska ammas! Om pappan eller någon i hans ställe fick vara hemma med mamman och barnen det första året så skulle belastningen på en tvillingfamilj minska avsevärt.
Med rätt till dubbel föräldraförsäkring skulle man slå två flugor i en smäll!
Dubbelt så dyrt!
Utöver den förlorade föräldrapenningen och den ökade belastningen så ska en nybliven tvillingfamilj ut med stora summor för att köpa all nödvändig utrustning i dubbel uppsättning! Allt utom vagnen! Men den är å andra sidan nästan dubbelt så dyr. Kostnaden för förbrukningsvaror såsom blöjor och välling är enorm och nästan omöjlig att undvika. Med tanke på de flesta tvillingfamiljernas redan ansträngda ekonomi så är inhyrd hjälp bara en önskedröm för många. Att ha råd med barnflicka är få förunnat och de flesta blir beroende av släktens välvilja! Men det är få som får all den hjälp de skulle behöva.
Alltså ännu ett skäl att ändra lagstiftningen!

Tala om vad ni tycker!
Svenska Tvillingklubben har länge framfört krav på förändringar i föräldraförsäkringen. Vi har tidigare besökt Socialförsäkringsministern Ingela Thalén och hennes assistenter. Då har vi lämnat tusentals namnunderskrifter med begäran om ändring. Vi har även bett om audiens hos Barn- och familjeministern Berit Andnor i förra Socialdemokratiska regeringen men vi fick aldrig komma! I december 2009 överlämnades en officiell begäran om lagändring, där vi krävde en föräldrapenning/barn. Vi samlar hela tiden in mail från medlemmar som vi med jämna mellanrum överlämnar som utskrifter. Vi har skrivit till Göran Hägglund som var ansvarig mellan 2006-2014 som Socialminister men fick ingen respons. Sedan valet i september 2014, är Annika Strandhäll Socialminister och vi fortsätter ta kontakt för att få ett möte.

Hjälp oss att tala om vad ni tycker om genom att maila eller skriva till Socialdepartementet.
Kopiera texten nedanför och klistra in i ett mail/brev som ni skickar till: annika.strandhall@regeringskansliet.se
med kopia till svenska@tvillingklubben.se

Till Annika Strandhäll
Tvillingfamiljerna kräver en förändring!
Föräldrapenning i 480 dagar per barn oavsett om de föds samtidigt!
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Egna kommentarer:

Och till sist!
”Lägstanivå-dagar” – vad är vitsen med det!
När det gäller lägstanivå-ersättningen (tidigare garantidagarna) är Socialdepartementet generösa. Hela 180 dagar får man med tvillingar men frågan är vem som kan ha nytta av det. Med tanke på den ekonomiska belastningen är dessa dagar närmast en förolämpning. Vem kan försörja en flerbarnsfamilj på 180 kronor om dagen? Före skatt! Signalen är tydlig, åtminstone till kvinnorna. Hoppas du har en man som kan försörja familjen!

Mer information hittar du hos Riksförsäkringsverket och Försäkringkassan

Läs mer om
Havandeskapspenning

Läs mer om
Barnbidraget

Läs mer om alla regler hos
Försäkringskassan