Gravidförsäkring

För alla som väntar tvillingar kan Trygg-Hansas Gravidförsäkring Extra rekommenderas.

Många barn som föds för tidigt eller med förlossningsskador kan ha svårt att få ett försäkringsskydd eftersom försäkring tecknas efter barnets födsel. Många tvillingfamiljer har drabbats hårt av detta eftersom deras barn är prematura och därför har för låg födslovikt. Men låg vikt behöver inte tyda på att något är fel. Tvillingar väger nästan alltid mindre än genomsnittet när de föds men är fullt friska ändå.

Försäkring för gravida

Gravidförsäkring med tillägget Gravidförsäkring Extra ger ersättning bland annat för skador som kan uppkomma i samband med förlossningen eller som en följd av prematur födsel. Barnen är försäkrade redan under graviditeten, och gäller också för sjukdomar och olycksfall som kan visa sig/inträffa från födseln fram till sexmånadersdagen. Även barn som föds med t ex allvarliga hjärtfel, blindhet/dövhet och läpp-, käk- och gomspalt kan få en engångsersättning. Försäkringen ersätter dock inte andra medfödda sjukdomar än de som är uppräknade i villkoren.
Även om graviditet och förlossning i de flesta fall fortlöper utan problem, så går det inte att komma ifrån att det finns tillfällen då saker och ting går snett. Detta behöver inte innebära något så tragiskt som dödsfall. Förlossningsskador och för tidiga födslar kan innebära en ekonomisk belastning på familjen och samhällets stöd räcker inte alltid till.

Unik graviditetsförsäkring

Genom Trygg-Hansa kan man teckna en graviditetsförsäkring som vi anser uppfyller alla de krav man som blivande förälder kan ställa på en försäkring. Den skyddar både den blivande mamman, pappan/partnern och det ofödda barnet/en samt fortsätter även att gälla efter det att barnet/en är födda.

Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag. Så snart som möjligt efter barnens födelse bör man dock ansöka om en komplett sjuk- och olycksfallsförsäkring för barnen, som ger ett mer omfattande försäkringsskydd.

Olycksfallsförsäkring räcker inte

Visst behövs denna typ av försäkring, men det är sjukdom man oroar sig mest för som förälder. En olycksfallsförsäkring täcker inte de kostnader som uppstår i samband med sjukdom. Det är ett komplement till en barnförsäkring samt ett alternativ i de fall där en sjukförsäkring av någon orsak inte kan beviljas.

Bra försäkring kostar

Många kanske tycker att det räcker med patientförsäkringen, som även den inkluderar ersättning för vissa förlossningsskador. Patientförsäkringen är till för att man skall kunna få ersättning i de fall skadan hade kunnat undvikas genom ett mindre riskfyllt medicinskt förfarande.

För familjens och barnens trygghet bör man kosta på sig en bra försäkring. Kostnaden gäller för graviditeten, inte per barn. Blivande tvillingföräldrar betalar samma belopp som blivande enlingföräldrar, 1 250 kr (reservation för prisändringar).

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om eller teckna Trygg-Hansas gravidförsäkring eller barnförsäkringen TryggaBarn, besök då gärna hemsidan www.trygghansa.se
Trygg-Hansa erbjuder Svenska Tvillingklubbens medlemmar en egen dedicerad support. Supporten har full tillgänglighet måndag till fredag mellan 09.00- 16:30. Maila radgivarsupporten@trygghansa.se eller ring 075 243 19 26.

Senaste uppdatering 2013-10-21