Frågor och Svar

Hur många tvillingar finns det?

Mellan 1 och 3% av alla födslar är tvillingfödslar. Denna siffra varierar något i olika delar av världen. Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3 av vardera enäggstvillingar, likkönade tvåäggstvillingar och olikkönade tvåäggstvillingar. I Svenska Tvillingregistret finns för närvarande mer än 140000 tvillingar. Av dessa drygt 70 000 tvillingpar finns 56 000 par där båda tvillingarna är i livet.

Hur blir det tvillingar?

När två ägg blir befruktade av två spermier blir det tvåäggstvillingar. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern. Tvåäggstvillingar är i princip inte mer lika varandra än vanliga syskon.

Enäggstvillingar blir det när en spermie befruktat ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två fostren, som då blir resultatet, får identiskt lika arvsmassa och blir mycket lika varandra.

Generellt brukar man säga att i Sverige är cirka 30% av alla tvillingar som föds enäggs och 70% tvåäggs. Ökande genomsnittsålder hos kvinnan när hon föder barn ökar dock också andelen tvåäggstvillingar.

Är det ärftligt att få tvillingar?

Att få tvåäggstvillingar är till viss del ärftligt. Benägenheten att kvinnan vid ägglossningen släpper två ägg istället för ett är ärftlig. Däremot kan en man, även om han är tvåäggstvilling eller har tvillingar i släkten, inte påverka sin kvinna att släppa två ägg. Han kan däremot ge sina barn den ärftligheten och hans dotter kanske en dag får tvåäggstvillingar.

En enda – svensk! – undersökning har gjorts för att undersöka huruvida även benägenheten att föda enäggstvillingar går i arv. Resultatet visade att kvinnor som själva var enäggstvillingar hade mer än dubbelt så stor chans att själva föda enäggstvillingar än resten av befolkningen. Nästa studie, undersökte enäggstvilling mäns chans att bli pappor till enäggstvillingar. Men det visade sig att pappor inte kan påverka kvinnan att få enäggstvillingar.

Vem får tvillingar?

Det finns flera faktorer som orsakar tvåäggstvillingar. Kvinnans ålder när hon föder barn har stor betydelse. Efter trettio ökar chansen markant att få tvillingar. Benägenheten att två ägg lossnar vid ägglossning ökar helt enkelt när kvinnan blir äldre. Ärftligheten har betydelse, se ovan.

Antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag. Asiatiska folkslag föder färre tvillingar än västerlänningar och svarta befolkningar föder mycket fler.

Om kvinnan har fött många barn tidigare har hon också större chans att få tvillingar. Detta kan dock tyckas hänga ihop med åldern också. När man fött 4-5 barn så är man nog en bit över trettio redan.

Hur vanligt är det att man får tvillingar?

Under de sista åren på nittonhundra-talet ökade tvillingfödslarna i Sverige. Ökningen berodde på IVF-behandlingar och på att kvinnor blev allt äldre när de föder barn. Omkring 2003-2004 begränsades antalet IVF-behandlingar med fler än ett ägg och då sjönk tvillingfödslarna något. Frekvensen tvillingar ligger nu runt 2.8 % av alla barn som föds och det varierar marginellt år från år.

Vad beror det på att det blir enäggstvillingar?

Man vet inte varför det befruktade ägget delar sig och det blir enäggstvillingar.
Ca 30-40% av alla tvillingpar är enäggs.

Det finns en ärftlig tendens, att enäggstvillingar, i något högre grad än andra, själva får enäggstvillingar om de får tvillingar. Men man kan ändå inte säga att enäggstvillingar är ärftligt. Se ovan.

Hur stor är risken/chansen att det blir två igen?

Vi har tyvärr ingen statistik på detta men det finns en chans att det blir tvillingar en gång till om man tidigare fått tvåäggstvillingar. Man bär kanske på ett anlag att släppa flera ägg samtidigt.

Växer magen mycket fortare om man väntar tvillingar?

Om den gör!! Det är det som oftast väcker misstanke om tvillinggraviditet, utöver det stora illamåendet.

Magen är betydligt tyngre och större genom hela graviditeten och det är bl.a. därför som en tvillinggravid kvinna bör bli sjukskriven mellan vecka 20-25. I vecka 30 är magen lika stor som en fullgången enlinggraviditet.

Är det något särskilt man ska tänka på när man är gravid med tvillingar?

Vila! Vila! Vila! Det är viktigt att hjälpa kroppen att klara den påfrestande graviditeten. Äta bra och nyttig mat. Många små nyttiga mål om dagen bygger upp krafterna. Förbereda sig mentalt och praktiskt. Läs mycket böcker om tvillingar, amning, kejsarsnitt mm och köp hem de viktigaste hjälpmedlen så att allt är klart. Det gör att man känner sig lugnare. För de som har möjlighet att komma kan jag rekommendera vår tvillingföräldrautbildning i Stockholm.

Blir det alltid kejsarsnitt när man väntar tvillingar? Vilka risker finns med naturlig förlossning?

Cirka 50 procent av alla tvillingar i landet föds med kejsarsnitt. Detta kan variera mellan olika sjukhus. Det finns risker med alla förlossningar och för- och nackdelar måste övervägas i varje enskilt fall. Läkaren/barnmorskan gör bedömningar i slutet av graviditeten beroende på tvillingarnas lägen i magen.

Ligger barnen huvud/huvud eller huvud/säte nedåt så kan en vaginal förlossning oftast ske utan komplikationer. Ligger barnen säte/huvud eller i andra variationer blir det nog kejsarsnitt.

Föds barnen mycket för tidigt blir det alltid kejsarsnitt för att skona barnen något.

På förlossningen var det ingen som sa något till oss om pojkarna var en- eller tvåäggstvillingar. Är det förlossningspersonalens ansvar att skicka iväg moderkakorna på analys, eller är det vi föräldrar som ska ta initiativet?

Det är bra om man säger till att man vill veta om barnen är enäggs eller tvåäggs men det är inte säkert att det går att se.

Oftast analyseras moderkakan efter förlossning för att se om det bara är en eller om den består av två sammanväxta. Två sammanväxta moderkakor kan vara endera enäggs och tvåäggs om barnen är likkönade. Kan man se att det bara är en moderkaka är det alltid fråga om enäggstvillingar. Vid ultraljuds undersökningar kan det vara svårt att avgöra om det är en ”äkta” gemensam eller om det är två sammanväxta.

En annan viktig fråga är hur många skiljeväggar som fanns mellan barnen. Syns det bara en tunn skiljevägg är det enäggs. Syns det en tjock skiljevägg kan det vara enäggs eller tvåäggs. En tunn skiljevägg består av två hinnor pga att barnen ligger i varsin inre hinnsäck men en gemensam yttre hinnsäck. En tjock skiljevägg består av fyra hinnor pga att barnen ligger i varsin inre och varsin yttre hinnsäck.
Om ni vill veta med säkerhet kan ni be att få läsa förlossningsjournalen och om det inte går att avgöra så får ni själva beställa en tvillinganalys (se separat länk). Där kan ni få hjälp att fastställa zygositeten (äggigheten) på era barn.

Våra tvillingflickor är tio år. Vi vet inte om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar. Utseendemässigt är de väldigt lika, till sättet skiljer de sig. Finns det något sätt att ta reda på om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar förutom att ta blodprov?

Se svaret på förra frågan. Man behöver inte ta blodprov längre vilket skonar barnen. Nu kan föräldrarna själva gör ett vävnadsprov i barnets mun som skickas till Dynamic Code i Linköping, där medlemmar får rabatt.

Det är skönt att veta allt om sina barn och kunna svara alla som frågar. Jag uppmuntrar alla att ta reda på hur det ligger till.

Jag ska ha tvillingar i juni. Jag är inte så pigg på att dubbelamma även om det går fortare. Orkar man pumpa och ge på flaska varannan gång? Hur gör jag?

Detta är en omfattande fråga som jag ska försöka ge ett kort svar.
Man måste absolut inte dubbelamma. Det går lika bra att ge en i taget. Men det kan vara bra att dubbelamma för att spara tid och man kan tillämpa dubbelamning på natten för att korta ned amningstillfället. Dubbelamning blir lättare när barnen blir större och stadigare och själva ”vet vad det handlar om”. All amning kräver träning och dubbelamning i synnerhet.

Det är däremot att rekommendera att man ammar bägge barnen vid samma amningstillfälle. Annars kan man sitta och amma dygnet runt och då tar krafterna snabbt slut.

Är ”enäggs” samtidiga i allt? Eller är de olika utvecklingsmässigt?

Enäggstvillingar kan vara mycket olika, t o m till utseendet.
Utvecklingen beror på vilken nivå de har nått och de kan ibland följas åt och ibland utvecklas i sin egen takt. För mycket jämförelser är av ondo och ett barn kan bli mycket hämmat av att få höra att syskonet är mer/mindre utvecklat. Detta är något som inte ska diskuteras över tvillingarnas huvuden. De hör och förstår mycket mer än man tror.

Tvillingföräldrar har en mycket viktig uppgift att lära sina barn att stå på egna ben och inte bli beroende av varandra. Detta gäller tvåäggs lika mycket som enäggs.

Jag har hört att tvillingar kan bli lite senare i tal och så vidare pga att de ofta hänvisas till varandra. Anser du att man måste aktivera tvillingar extra, det vill säga vara mer med dem och leka och prata även om de ”sköter sig själva”?

Det är mycket viktigt att umgås med sina barn ett och ett. Detta gäller alla barn i en syskonskara och i synnerhet tvillingar. Jag brukar rekommendera att man tar med sig ett barn i taget på minsta lilla ärende eller en promenad runt kvarteret. Det behöver inte vara så komplicerat. Börja med detta så tidigt som möjligt så tvillingarna lär sig att vara ifrån varandra korta stunder. Det är mycket givande att umgås på tu man hand utan att någon avbryter hela tiden. Språket utvecklas snabbare ju mer enskild vuxenkontakt barnet får. Sen ska man inte överdriva något heller, barnen kan givetvis vara tillsammans och utvecklas utmärkt då också. De har ju stor glädje av varandra och det finns alltid en kompis där. De kan i början härma varandra språkmässigt och ev. uttalsfel kan förstärkas när de bollar orden mellan varandra.

Se även svaret på nästa fråga.

Mina tvillingar, en pojke och en flicka, börjar på förskolan eller hos dagmamma till hösten. Då är de nästan två år gamla. Har du några tips inför detta?

Se även förra frågan.

Det kan vara mycket stimulerande för tvillingar att gå på dagis. Både för språkutvecklingen och självständigheten. Jag brukar rekommendera dagis framför dagmamma för att barnen inte ska nöta på varandra dygnet runt. På dagis finns fler möjligheter för dem att utveckla sina sociala färdigheter och skaffa egna kompisar. Bra om de får gå i olika grupper, äta vid olika bord, göra olika aktiviteter vid olika tillfällen och ev. sova/vila i olika rum. De känner sig trygga med vetskapen att syskonet finns i närheten och de kan få träffas hur mycket de vill. I ditt fall, med olikkönade tvillingar, är det vanligt att flickan tar på sig en mammaroll/stora syster. Det är bra för bägge barnen om detta inte får gå för långt. Flickan blir tyngd av sitt stora ansvar och pojken kan känna sig hämmad och osäker. Han blir van att systern för hans talan. Också här har ni föräldrar en viktig uppgift att umgås med barnen en i taget.

Hur gör man för att orka? Hur får mamman och pappan in vardagsrutiner? Plats och ekonomi – hur går det ihop?

Det här är så omfattande frågor att jag inte kan svara på dem så generellt. Men jag kan rekommendera att de familjer som har frågor som dessa ringer till Svenska Tvillingklubben och pratar med mig enskilt. Det är så mycket som måste benas ut innan jag kan hjälpa eller ge råd. Generella svar blir lätt så hurtiga och leder inte till någon riktig förändring.

Ni kan nå mig på 0738-33 15 10

Vänliga hälsningar,
Margareta Widell
Ordförande Svenska Tvillingklubben