Tvillinganalys

Dynamichealtcares testkit för tvillingar.
Dynamichealtcares testkit för tvillingar

Är dina barn enäggs- eller tvåäggstvillingar? Med ett enkelt munskrap och en DNA-analys kan du få svar på den frågan. Medlemmar i Svenska Tvillingklubben får dessutom rabatt hos Dynamichealthcare som utför så kallade tvillingtest.

DNA – våra arvsanlag

DNA är det arvsanlag som vi alla har i de flesta av kroppens celler och som bestämmer hur kroppen ska se ut och fungera. Man ärver halva mammans DNA-uppsättning och halva pappans. Halvorna kan kombineras på olika sätt och syskon kan bli väldigt lika eller olika. Den DNA-uppsättning man föds med behåller man konstant hela livet.

Enäggstvillingar bildas från samma befruktade äggcell och har exakt samma DNA-uppsättning medan tvåäggstvillingar utvecklas när två ägg blir befruktade vid samma tillfälle och deras DNA-uppsättning kan variera precis som mellan vanliga syskon.

DNA-analys

Vid en DNA-analys får man en DNA-profil som visar om tvillingar – eller trillingar, fyrlingar osv,  utvecklats ur ett eller flera ägg. Enäggstvillingar har exakt lika DNA-profiler medan tvåäggstvillingars profiler skiljer sig åt på en eller flera punkter.

En DNA-analys för att kartlägga zygositeten (äggigheten) kan göras vid vilken ålder som helst.  Provet görs enkelt hemma enligt instruktionerna och skickas därefter för analys. Svaret skickas tillbaka i form av ett certifikat där DNA-profilen visar om barnen är enäggs- eller tvåäggstvillingar.

Rabatt för medlemmar

Medlemmar i Svenska Tvillingklubben får rabatt hos Dynamichealthcare som utför så kallade tvillingtest. Analyssvaret är klart efter 4-6 veckor och skickas i form av ett utlåtande samt certifikat som visar om tvillingarna är enäggs- eller tvåäggstvillingar och till exempel kan sättas i fotoalbumet.

Tvillingtestet kostar 1995 kr* inklusive moms. Svenska Tvillingklubbens medlemmar får 250 kr i rabatt och betalar således 1745 kr för testet.

För att beställa: skriv ett mail till Tvillingklubben och meddela oss  ditt medlemsnummer, telefonnummer och ev. ny adress. Samtidigt betalar du 1745 kr+10 kr porto totalt 1755 kr till BG 5632-9980 och ange även där medlemsnummer och telefonnummer. Vi skickar testet inom en vecka efter vi ser pengarna på kontot.

* Prisuppgiften gäller för år 2020. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar och hänvisar till Dynamichealthcare.