Vi vill ha din berättelse!

Var med och gör våra nyhetsbrev intressantare genom att berätta din historia om att själv vara tvilling eller trilling. Eller hur det är att vara syskon eller förälder till en ”duo” eller ”trio”. Vi vill gärna även höra mor- och farföräldrars berättelser om livet med tvilling- och trillingbarnbarn.

Alla berättelser är välkomna

mmEra egna bilder och vardagsreflektioner om livet som tvilling- och trillingföräldrar är alltid spännande och intressant att läsa om. Vi och andra medlemmar vill gärna ta del av andras berättelser från vardagen.

Det behöver inte vara långa texter utan det kan räcka med en bild kopplad till en vardagsreflektion, en insikt eller en anekdot. Eller er berättelse om den allra första tiden med tvillingar eller trillingar. Eller upplevelsen av att åka på semester för första gången med dubbla bebisar i bagaget. Vad skulle du själv vilja läsa om?

Du får vara anonym om du vill

Vi intervjuar per telefon, vi skriver och du får granska och godkänna före publiceringen. Du får vara anonym om du vill.

Kontakta Svenska Tvillingklubben!